top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

DUNATEX a.s.

Kračanská cesta 12
Dunajská Streda
929 01
Slowakei

Tel:  +421 31 5522978
Fax: +421 31 5525567


Zväčšiť mapu

Wir kommunizieren auch in deutscher Sprache

Ihren Name *
Email *
Telefon
Nachricht *

 Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním objednávky vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so  zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa : Obchodné meno DUNATEX, a.s. , Kračanská cesta ,Dunajská Streda 929 01  , IČO: 00 589 616 , zapísany v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:  10406/T a bol/a som poučená o svojich právach. 

Pre viac informácií kliknite sem

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.