top bottom Vzorkovnik fariebVelkostna tabulkaKatalog

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Dunatex súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti
Dunatex a.s. (ďalej len Dunatex). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Dunatex zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Dunatex si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve
a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Dunatex alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Dunatex. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Dunatex.

Všetky osobné údaje získava
Dunatex od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, dopyt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.